શું બનાવે છે ઘર ના વાતાવરણ ને મોહિત? ઘરમાં રહેતા લોકોના પ્રફુલ્લિત મનજ તો છે જે બનાવે છે ઘરમાં આનંદમય વાતાવરણ એમાં પણ જો ઘર માં બાળકો હોય તો તેમના ચેહરા પર નું સ્મિત જોતાજ ઘર માં રહેતા લોકોના મન ખુશ થઇ ઉઠે છે. એટલેજ તો કિનારો માં અમે એ વાત નું ધ્યાન રાખ્યું છે કે કિડ્ઝ રૂમ માં તાપી નદી નું એવું દ્રશ્ય મળે કે જે જોઈ બાળકોને હંમેશા તાઝગી નો અનુભવ થાય. જુઓ શાલિગ્રામ કિનારોમાં કિડ્ઝ રૂમથી મળતા દ્રશ્યની એક ઝલક. નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે. https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/ તો આજેજ મુલાકાત લો અમારી સાઈટ ની અને જાણો વધુ વિગતો.... Shaligram KIinaro Beside Premanand Garden Causeway- Singanpor Road, Katargam Surat - 395004

Shaligramgroup, Kinaro, RiverviewFlat, Causeway, Surat, Homes, Houses, Construction, Building, PollutionFree, Kitchen, Architecture, Nature, SkyScraper, Atmosphere, Riverview, Design, River

શું બનાવે છે ઘર ના વાતાવરણ ને મોહિત?

ઘરમાં રહેતા લોકોના પ્રફુલ્લિત મનજ તો છે જે બનાવે છે ઘરમાં આનંદમય વાતાવરણ

એમાં પણ જો ઘર માં બાળકો હોય તો તેમના ચેહરા પર નું સ્મિત જોતાજ ઘર માં રહેતા લોકોના મન ખુશ થઇ ઉઠે છે.
એટલેજ તો કિનારો માં અમે એ વાત નું ધ્યાન રાખ્યું છે કે કિડ્ઝ રૂમ માં તાપી નદી નું એવું દ્રશ્ય મળે કે જે જોઈ બાળકોને હંમેશા તાઝગી નો અનુભવ થાય.

જુઓ શાલિગ્રામ કિનારોમાં કિડ્ઝ રૂમથી મળતા દ્રશ્યની એક ઝલક.

નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે.
https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/

તો આજેજ મુલાકાત લો અમારી સાઈટ ની અને જાણો વધુ વિગતો....
Shaligram KIinaro
Beside Premanand Garden
Causeway- Singanpor Road, Katargam
Surat - 395004

#Shaligramgroup #Kinaro #RiverviewFlat #Causeway #Surat #Homes #Houses #Construction #Building #PollutionFree #Kitchen #Architecture #Nature #SkyScraper #Atmosphere #Riverview #Design #River

શું બનાવે છે ઘર ના વાતાવરણ ને મોહિત? ઘરમાં રહેતા લોકોના પ્રફુલ્લિત મનજ તો છે જે બનાવે છે ઘરમાં આનંદમય વાતાવરણ એમાં પણ જો ઘર માં બાળકો હોય તો તેમના ચેહરા પર નું સ્મિત જોતાજ ઘર માં રહેતા લોકોના મન ખુશ થઇ ઉઠે છે. એટલેજ તો કિનારો માં અમે એ વાત નું ધ્યાન રાખ્યું છે કે કિડ્ઝ રૂમ માં તાપી નદી નું એવું દ્રશ્ય મળે કે જે જોઈ બાળકોને હંમેશા તાઝગી નો અનુભવ થાય. જુઓ શાલિગ્રામ કિનારોમાં કિડ્ઝ રૂમથી મળતા દ્રશ્યની એક ઝલક. નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે. https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/ તો આજેજ મુલાકાત લો અમારી સાઈટ ની અને જાણો વધુ વિગતો.... Shaligram KIinaro Beside Premanand Garden Causeway- Singanpor Road, Katargam Surat - 395004 #Shaligramgroup #Kinaro #RiverviewFlat #Causeway #Surat #Homes #Houses #Construction #Building #PollutionFree #Kitchen #Architecture #Nature #SkyScraper #Atmosphere #Riverview #Design #River

Let's Connect

sm2p0