શું તમે આ લોકડાઉન પછી તમારા ઘર ને મિસ કરો છો? તો તમે વિચાર્યું છે કે તમારું ઘર પણ તમને કેટલું મિસ કરે છે... એ જ બાલકની જ્યાં તમે કલાકો બેસીએ ને તાપી નદીના નજારા ની મજા લેતા હતા એ હવે તમને યાદ કરે છે શું તમે પણ તમારા ઘર ને મિસ કરો છો? નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે. https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/ તો આજેજ મુલાકાત લો અમારી સાઈટની અને જાણો વધુ વિગતો.... Shaligram KIinaro Beside Premanand Garden Causeway- Singanpor Road, Katargam Surat - 395004

Shaligramgroup, Kinaro, RiverviewFlat, Causeway, Surat, Homes, Houses, Construction, Building, PollutionFree, Architecture, Nature, SkyScraper, Atmosphere, Riverview, Design, River

Shaligram Promising Excellence,  Shaligramgroup, Kinaro, RiverviewFlat, Causeway, Surat, Homes, Houses, Construction, Building, PollutionFree, Architecture, Nature, SkyScraper, Atmosphere, Riverview, Design, River

શું તમે આ લોકડાઉન પછી તમારા ઘર ને મિસ કરો છો?

તો તમે વિચાર્યું છે કે તમારું ઘર પણ તમને કેટલું મિસ કરે છે...

એ જ બાલકની જ્યાં તમે કલાકો બેસીએ ને તાપી નદીના નજારા ની મજા લેતા હતા એ હવે તમને યાદ કરે છે

શું તમે પણ તમારા ઘર ને મિસ કરો છો?

નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે.
https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/

તો આજેજ મુલાકાત લો અમારી સાઈટની અને જાણો વધુ વિગતો....
Shaligram KIinaro
Beside Premanand Garden
Causeway- Singanpor Road, Katargam
Surat - 395004

#Shaligramgroup #Kinaro #RiverviewFlat #Causeway #Surat #Homes #Houses #Construction #Building #PollutionFree
#Architecture #Nature #SkyScraper #Atmosphere #Riverview #Design #River

શું તમે આ લોકડાઉન પછી તમારા ઘર ને મિસ કરો છો? તો તમે વિચાર્યું છે કે તમારું ઘર પણ તમને કેટલું મિસ કરે છે... એ જ બાલકની જ્યાં તમે કલાકો બેસીએ ને તાપી નદીના નજારા ની મજા લેતા હતા એ હવે તમને યાદ કરે છે શું તમે પણ તમારા ઘર ને મિસ કરો છો? નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે. https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/ તો આજેજ મુલાકાત લો અમારી સાઈટની અને જાણો વધુ વિગતો.... Shaligram KIinaro Beside Premanand Garden Causeway- Singanpor Road, Katargam Surat - 395004 #Shaligramgroup #Kinaro #RiverviewFlat #Causeway #Surat #Homes #Houses #Construction #Building #PollutionFree #Architecture #Nature #SkyScraper #Atmosphere #Riverview #Design #River

Let's Connect

sm2p0