તમને તો યાદ આવતું જ હશેને કે બપોરે ઓફિસમાં જમવા કરતા ઘરે ડાઇનિંગ ટેબલ પર બેસીને જમવાની કેવી મજા આવતી હતી? પણ શું તમને જાણો છો કે તમારું ડાઇનિંગ ટેબલ તમને કેટલું યાદ કરે છે? નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે. https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/ તો આજેજ મુલાકાત લો અમારી સાઈટની અને જાણો વધુ વિગતો.... Shaligram KIinaro Beside Premanand Garden Causeway- Singanpor Road, Katargam Surat - 395004

Shaligramgroup, Kinaro, RiverviewFlat, Causeway, Surat, Homes, Houses, Construction, Building, PollutionFree, Architecture, Nature, SkyScraper, Atmosphere, Riverview, Design, River

Shaligram Promising Excellence,  Shaligramgroup, Kinaro, RiverviewFlat, Causeway, Surat, Homes, Houses, Construction, Building, PollutionFree, Architecture, Nature, SkyScraper, Atmosphere, Riverview, Design, River

તમને તો યાદ આવતું જ હશેને કે બપોરે ઓફિસમાં જમવા કરતા ઘરે ડાઇનિંગ ટેબલ પર બેસીને જમવાની કેવી મજા આવતી હતી?

પણ શું તમને જાણો છો કે તમારું ડાઇનિંગ ટેબલ તમને કેટલું યાદ કરે છે?

નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે.
https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/

તો આજેજ મુલાકાત લો અમારી સાઈટની અને જાણો વધુ વિગતો....
Shaligram KIinaro
Beside Premanand Garden
Causeway- Singanpor Road, Katargam
Surat - 395004

#Shaligramgroup #Kinaro #RiverviewFlat #Causeway #Surat #Homes #Houses #Construction #Building #PollutionFree
#Architecture #Nature #SkyScraper #Atmosphere #Riverview #Design #River

તમને તો યાદ આવતું જ હશેને કે બપોરે ઓફિસમાં જમવા કરતા ઘરે ડાઇનિંગ ટેબલ પર બેસીને જમવાની કેવી મજા આવતી હતી? પણ શું તમને જાણો છો કે તમારું ડાઇનિંગ ટેબલ તમને કેટલું યાદ કરે છે? નીચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ જાણશો કે કોઝવે ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે. https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/ તો આજેજ મુલાકાત લો અમારી સાઈટની અને જાણો વધુ વિગતો.... Shaligram KIinaro Beside Premanand Garden Causeway- Singanpor Road, Katargam Surat - 395004 #Shaligramgroup #Kinaro #RiverviewFlat #Causeway #Surat #Homes #Houses #Construction #Building #PollutionFree #Architecture #Nature #SkyScraper #Atmosphere #Riverview #Design #River

Let's Connect

sm2p0