નવરાત્રીના રવિવારના દિવસે ગરબા રમવા ના મળ્યા એનું દુઃખ તો હશે જ પણ અમને ખાતરી છે માં બ્રહ્મચારિણી વિષે જાણી ને ખુબ આનંદ પણ થયો હશે તો એજ ઉત્સુકતા થી આજે ફરી મળ્યે રાત્રે 9 વાગે અને આજે જાણ્યે માં ચંદ્રઘંટા વિષે જોડાયેલા રહો અમારી અને Anchor Arzoo સાથે અમારા પેજ પર

ShaligramGroup, TPOH, Kinaro, Navratri, ImportanceOfNavratri, MissingGarba, KnowTheStories, JoinUsLive, WeLoveSurat

Shaligram Promising Excellence,  ShaligramGroup, TPOH, Kinaro, Navratri, ImportanceOfNavratri, MissingGarba, KnowTheStories, JoinUsLive, WeLoveSurat

નવરાત્રીના રવિવારના દિવસે ગરબા રમવા ના મળ્યા એનું દુઃખ તો હશે જ પણ અમને ખાતરી છે માં બ્રહ્મચારિણી વિષે જાણી ને ખુબ આનંદ પણ થયો હશે

તો એજ ઉત્સુકતા થી આજે ફરી મળ્યે રાત્રે 9 વાગે અને આજે જાણ્યે માં ચંદ્રઘંટા વિષે

જોડાયેલા રહો અમારી અને Anchor Arzoo સાથે અમારા પેજ પર

#ShaligramGroup #TPOH #Kinaro #Navratri #ImportanceOfNavratri #MissingGarba #KnowTheStories #JoinUsLive #WeLoveSurat

નવરાત્રીના રવિવારના દિવસે ગરબા રમવા ના મળ્યા એનું દુઃખ તો હશે જ પણ અમને ખાતરી છે માં બ્રહ્મચારિણી વિષે જાણી ને ખુબ આનંદ પણ થયો હશે તો એજ ઉત્સુકતા થી આજે ફરી મળ્યે રાત્રે 9 વાગે અને આજે જાણ્યે માં ચંદ્રઘંટા વિષે જોડાયેલા રહો અમારી અને Anchor Arzoo સાથે અમારા પેજ પર #ShaligramGroup #TPOH #Kinaro #Navratri #ImportanceOfNavratri #MissingGarba #KnowTheStories #JoinUsLive #WeLoveSurat

Let's Connect

sm2p0