શું તમને ગઈ કાલે માં શૈલપુત્રી વિષે જાણી ને મજા આવી? તો ચાલો આજે રવિવાર ના દિવસે જે છે નવરાત્રી ની બીજી રાત્રી આપણે જાણ્યે માં બ્રહ્મચારિણી વિષે જોડાયેલા રહો અમારી અને Anchor Arzoo સાથે રાત્રે 9 વાગે

ShaligramGroup, TPOH, Kinaro, Navratri, ImportanceOfNavratri, MissingGarba, KnowTheStories, JoinUsLive, WeLoveSurat

Shaligram Promising Excellence,  ShaligramGroup, TPOH, Kinaro, Navratri, ImportanceOfNavratri, MissingGarba, KnowTheStories, JoinUsLive, WeLoveSurat

શું તમને ગઈ કાલે માં શૈલપુત્રી વિષે જાણી ને મજા આવી?

તો ચાલો આજે રવિવાર ના દિવસે જે છે નવરાત્રી ની બીજી રાત્રી આપણે જાણ્યે માં બ્રહ્મચારિણી વિષે

જોડાયેલા રહો અમારી અને Anchor Arzoo સાથે રાત્રે 9 વાગે

#ShaligramGroup #TPOH #Kinaro #Navratri #ImportanceOfNavratri #MissingGarba #KnowTheStories #JoinUsLive #WeLoveSurat

શું તમને ગઈ કાલે માં શૈલપુત્રી વિષે જાણી ને મજા આવી? તો ચાલો આજે રવિવાર ના દિવસે જે છે નવરાત્રી ની બીજી રાત્રી આપણે જાણ્યે માં બ્રહ્મચારિણી વિષે જોડાયેલા રહો અમારી અને Anchor Arzoo સાથે રાત્રે 9 વાગે #ShaligramGroup #TPOH #Kinaro #Navratri #ImportanceOfNavratri #MissingGarba #KnowTheStories #JoinUsLive #WeLoveSurat

Let's Connect

sm2p0