શાલીગ્રામ ગ્રુપ Ashish Movaliya નુ હ્રદય ના ઉંડાણ થી અભિવાદન કરે છે, કે જેમણે શાલીગ્રામ‌‌‌‌‌ કિનારો ની સુંદરતા અને વિશેષતાઓ ને પોતાના શબ્દોમા કંડારી. આપના આ શબ્દો માથી આપની આત્મીયતા પ્રગટ થાય છે અને એ બદલ અમે આપના આભારી છીયે. શાલિગ્રામ કિનારો - 3 BHK રિવારવ્યુ એપાર્ટમેન્ટ બની રહ્યું છે તાપી નદીના કિનારે, કોઝવે (પ્રેમાનંદ) ગાર્ડનની પાછળ - કોઝવે સિંગણપોર રોડ. નિચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ ખરા અર્થમા તેમની આ કવિતા ની સાર્થકતા જાણશો અને માનશો કે શાલિગ્રામ કિનારો ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે - જે છે ખરા અર્થમાં નદીના કાંઠે, કુદરતની સાથે. https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/

Shaligram group | Construction and Real Estate company | real estate developer | real estate | commercial projects | developing and building | Project | real estate Projects | Residential Projects | modern living style homes | Flats | housing project | double bed room | 2 BHK Building View |3 BHK Floor Plan | layout plan | floor plan | Parking Allotment | location plan | sample flat | Surat | Gujarat | India

Shaligram Promising Excellence, Shaligram group | Construction and Real Estate company | real estate developer | real estate | commercial projects | developing and building | Project | real estate Projects | Residential Projects | modern living style homes | Flats | housing project | double bed room | 2 BHK Building View |3 BHK Floor Plan | layout plan | floor plan | Parking Allotment | location plan | sample flat | Surat | Gujarat | India

શાલીગ્રામ ગ્રુપ Ashish Movaliya નુ હ્રદય ના ઉંડાણ થી અભિવાદન કરે છે, કે જેમણે શાલીગ્રામ‌‌‌‌‌ કિનારો ની સુંદરતા અને વિશેષતાઓ ને પોતાના શબ્દોમા કંડારી.
આપના આ શબ્દો માથી આપની આત્મીયતા પ્રગટ થાય છે અને એ બદલ અમે આપના આભારી છીયે.
શાલિગ્રામ કિનારો - 3 BHK રિવારવ્યુ એપાર્ટમેન્ટ બની રહ્યું છે તાપી નદીના કિનારે, કોઝવે (પ્રેમાનંદ) ગાર્ડનની પાછળ - કોઝવે સિંગણપોર રોડ. નિચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ ખરા અર્થમા તેમની આ કવિતા ની સાર્થકતા જાણશો અને માનશો કે શાલિગ્રામ કિનારો ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે - જે છે ખરા અર્થમાં નદીના કાંઠે, કુદરતની સાથે.

https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/

શાલીગ્રામ ગ્રુપ Ashish Movaliya નુ હ્રદય ના ઉંડાણ થી અભિવાદન કરે છે, કે જેમણે શાલીગ્રામ‌‌‌‌‌ કિનારો ની સુંદરતા અને વિશેષતાઓ ને પોતાના શબ્દોમા કંડારી. આપના આ શબ્દો માથી આપની આત્મીયતા પ્રગટ થાય છે અને એ બદલ અમે આપના આભારી છીયે. શાલિગ્રામ કિનારો - 3 BHK રિવારવ્યુ એપાર્ટમેન્ટ બની રહ્યું છે તાપી નદીના કિનારે, કોઝવે (પ્રેમાનંદ) ગાર્ડનની પાછળ - કોઝવે સિંગણપોર રોડ. નિચે પ્રમાણે ની 360 વરચુઅલ ટુર ની લિંક દ્વારા આપ ખરા અર્થમા તેમની આ કવિતા ની સાર્થકતા જાણશો અને માનશો કે શાલિગ્રામ કિનારો ની આસપાસ નો નજારો કેવો સુંદર છે - જે છે ખરા અર્થમાં નદીના કાંઠે, કુદરતની સાથે. https://www.shaligramgroup.in/360-view/kinaro/

Let's Connect

sm2p0