લ્યો આવી ગઈ દિવાળી દર વર્ષે આવે તેમ.... આ વખતે તો સ્વયં પ્રગટીએ ચાલો દીવાની જેમ. શ્રી અનિલ ચાવડાની આ દિવાળી કાવ્યથી પ્રેરિત શાલિગ્રામ ગ્રુપની આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. આ દિવાળી નો પર્વ આપ સૌના જીવનમાં રોશની, રંગો અને મીઠાશ લાવે અને આ પ્રસંગ ઝળહળી ઉઠે એવી અંતરમનથી પ્રાર્થના.

HappyDiwali, DiwaliCelebration, Lights, DiwaliCelebration, Festival, Houses, ShaligramGroup, Homes, Building, Kinaro, TPOH, RiverView, LuxuriousHomes

લ્યો આવી ગઈ દિવાળી દર વર્ષે આવે તેમ....
આ વખતે તો સ્વયં પ્રગટીએ ચાલો દીવાની જેમ.

શ્રી અનિલ ચાવડાની આ દિવાળી કાવ્યથી પ્રેરિત શાલિગ્રામ ગ્રુપની આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. આ દિવાળી નો પર્વ આપ સૌના જીવનમાં રોશની, રંગો અને મીઠાશ લાવે અને આ પ્રસંગ ઝળહળી ઉઠે એવી અંતરમનથી પ્રાર્થના.

#HappyDiwali #DiwaliCelebration #Lights #DiwaliCelebration #Festival #Houses #ShaligramGroup #Homes #Building #Kinaro #TPOH #RiverView #LuxuriousHomes

લ્યો આવી ગઈ દિવાળી દર વર્ષે આવે તેમ.... આ વખતે તો સ્વયં પ્રગટીએ ચાલો દીવાની જેમ. શ્રી અનિલ ચાવડાની આ દિવાળી કાવ્યથી પ્રેરિત શાલિગ્રામ ગ્રુપની આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. આ દિવાળી નો પર્વ આપ સૌના જીવનમાં રોશની, રંગો અને મીઠાશ લાવે અને આ પ્રસંગ ઝળહળી ઉઠે એવી અંતરમનથી પ્રાર્થના. #HappyDiwali #DiwaliCelebration #Lights #DiwaliCelebration #Festival #Houses #ShaligramGroup #Homes #Building #Kinaro #TPOH #RiverView #LuxuriousHomes

Let's Connect

sm2p0