શાલિગ્રામ ગ્રુપ તરફથી સૌ સર્વે સ્વજનો, સ્વજનો અને શુભચિંતકોને ફાગણ સુદ પૂનમ ની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. હોલિકા દહન નિમિત્તે ચિત્ત, મન ને આત્મા નું સર્વાંગી શુદ્ધિકરણ થાય અને સર્વે મિત્ર અને પ્રેમ ભાવના કેળવાય એવી શુભેચ્છા.

happy_holi, shaligramgroup, surat

Shaligram Promising Excellence,  happy_holi, shaligramgroup, surat

શાલિગ્રામ ગ્રુપ તરફથી સૌ સર્વે સ્વજનો, સ્વજનો અને શુભચિંતકોને ફાગણ સુદ પૂનમ ની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ.
હોલિકા દહન નિમિત્તે ચિત્ત, મન ને આત્મા નું સર્વાંગી શુદ્ધિકરણ થાય અને સર્વે મિત્ર અને પ્રેમ ભાવના કેળવાય એવી શુભેચ્છા.

#happy_holi
#shaligramgroup
#surat

શાલિગ્રામ ગ્રુપ તરફથી સૌ સર્વે સ્વજનો, સ્વજનો અને શુભચિંતકોને ફાગણ સુદ પૂનમ ની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. હોલિકા દહન નિમિત્તે ચિત્ત, મન ને આત્મા નું સર્વાંગી શુદ્ધિકરણ થાય અને સર્વે મિત્ર અને પ્રેમ ભાવના કેળવાય એવી શુભેચ્છા. #happy_holi #shaligramgroup #surat

Let's Connect

sm2p0