સુરતના ખૂણે ખૂણે ઉમંગભેર નવરાત્રિ ઉજવાઈ રહી છે, ત્યારે શાલીગ્રામ ગ્રૂપની સ્કીમ્સના રહેવાસીઓ એક ડગલું આગળ વધીને, તેમની ઉજવણીની તસવીરો હોંશથી અને પ્રેમથી સૌ સાથે શેર કરી રહ્યા છે! આપની આ ખુશાલી વિસ્તારવા માટે અને પ્રેમને વહેંચવા માટે, અમે આપી રહ્યા છીએ, કેટલીક ખાસ પસંદગીની તસવીરોને ઇનામ! આપનો ઉમંગ અને ઉત્સાહ શેર કરતા રહેશો! સેફ્રોન (શાલીગ્રામ ગ્રુપ) નવરાત્રી મહોત્સવ ના પહેલા દિવસ ના વિજેતા Kamlesh Panchani ને હાર્દિક અભિનંદન

ShaligramGroup, Safron, Navratri, Congratulations

Shaligram Promising Excellence,  ShaligramGroup, Safron, Navratri, Congratulations

સુરતના ખૂણે ખૂણે ઉમંગભેર નવરાત્રિ ઉજવાઈ રહી છે, ત્યારે શાલીગ્રામ ગ્રૂપની સ્કીમ્સના રહેવાસીઓ એક ડગલું આગળ વધીને, તેમની ઉજવણીની તસવીરો હોંશથી અને પ્રેમથી સૌ સાથે શેર કરી રહ્યા છે!

આપની આ ખુશાલી વિસ્તારવા માટે અને પ્રેમને વહેંચવા માટે, અમે આપી રહ્યા છીએ, કેટલીક ખાસ પસંદગીની તસવીરોને ઇનામ! આપનો ઉમંગ અને ઉત્સાહ શેર કરતા રહેશો!

સેફ્રોન (શાલીગ્રામ ગ્રુપ) નવરાત્રી મહોત્સવ ના પહેલા દિવસ ના વિજેતા Kamlesh Panchani ને હાર્દિક અભિનંદન

#ShaligramGroup #Safron #Navratri #Congratulations

સુરતના ખૂણે ખૂણે ઉમંગભેર નવરાત્રિ ઉજવાઈ રહી છે, ત્યારે શાલીગ્રામ ગ્રૂપની સ્કીમ્સના રહેવાસીઓ એક ડગલું આગળ વધીને, તેમની ઉજવણીની તસવીરો હોંશથી અને પ્રેમથી સૌ સાથે શેર કરી રહ્યા છે! આપની આ ખુશાલી વિસ્તારવા માટે અને પ્રેમને વહેંચવા માટે, અમે આપી રહ્યા છીએ, કેટલીક ખાસ પસંદગીની તસવીરોને ઇનામ! આપનો ઉમંગ અને ઉત્સાહ શેર કરતા રહેશો! સેફ્રોન (શાલીગ્રામ ગ્રુપ) નવરાત્રી મહોત્સવ ના પહેલા દિવસ ના વિજેતા Kamlesh Panchani ને હાર્દિક અભિનંદન #ShaligramGroup #Safron #Navratri #Congratulations

Let's Connect

sm2p0