નવરાત્રી ની નવરાત તમારા માટે ઉત્સાહપૂર્વ અને ખુશીયો થી ભરપૂર હોય અને તમે આજ ઉત્સાહ થી માતા ની ભક્તિ કરો.તમારી ખુશીઓ અમારી સાથે વહેંચવા માટે આભાર। શાલીગ્રામ નવરાત્રી મહોત્સવના છઠ્ઠા દિવસ ના વિજેતા Ritesh Moradia ને ખુબ અભિનંદન।

ShaligramGroup, Safron, Navratri, Congratulations

Shaligram Promising Excellence,  ShaligramGroup, Safron, Navratri, Congratulations

નવરાત્રી ની નવરાત તમારા માટે ઉત્સાહપૂર્વ અને ખુશીયો થી ભરપૂર હોય અને તમે આજ ઉત્સાહ થી માતા ની ભક્તિ કરો.તમારી ખુશીઓ અમારી સાથે વહેંચવા માટે આભાર।
શાલીગ્રામ નવરાત્રી મહોત્સવના છઠ્ઠા દિવસ ના વિજેતા Ritesh Moradia ને ખુબ અભિનંદન।

#ShaligramGroup #Safron #Navratri #Congratulations

નવરાત્રી ની નવરાત તમારા માટે ઉત્સાહપૂર્વ અને ખુશીયો થી ભરપૂર હોય અને તમે આજ ઉત્સાહ થી માતા ની ભક્તિ કરો.તમારી ખુશીઓ અમારી સાથે વહેંચવા માટે આભાર। શાલીગ્રામ નવરાત્રી મહોત્સવના છઠ્ઠા દિવસ ના વિજેતા Ritesh Moradia ને ખુબ અભિનંદન। #ShaligramGroup #Safron #Navratri #Congratulations

Let's Connect

sm2p0