જયારે એક સારા ભાડુત તમને કહે કે એ તમારું ઘર ખાલી કરી ને પોતાના ઘર માં રહેવા જશે ત્યારે તમને દુઃખ તો બહુ થશે કારણકે તમારે એમના જેવા સારા એક ભાડુત શોધવા પડે હવે પણ એ જ ભાડુત જયારે તમને કહે કે એને જ્યાં ઘર લીધું છે એ ખુબ જ સારો પ્રોજેક્ટ છે અને તમને પણ ગમી જાય અને તમે પાડોશી બનવા તૈયાર થઇ જાઓ ત્યારે શું? આ વીડિયો જોઈ ને તમને આવુજ કૈક થશે..

ShaligraGroup, Kinaro, 3BHK, Flats, RiverViewFlats, Surat, Conversations, Relationships, SampleFlatReady

જયારે એક સારા ભાડુત તમને કહે કે એ તમારું ઘર ખાલી કરી ને પોતાના ઘર માં રહેવા જશે ત્યારે તમને દુઃખ તો બહુ થશે કારણકે તમારે એમના જેવા સારા એક ભાડુત શોધવા પડે હવે પણ એ જ ભાડુત જયારે તમને કહે કે એને જ્યાં ઘર લીધું છે એ ખુબ જ સારો પ્રોજેક્ટ છે અને તમને પણ ગમી જાય અને તમે પાડોશી બનવા તૈયાર થઇ જાઓ ત્યારે શું? આ વીડિયો જોઈ ને તમને આવુજ કૈક થશે.. #ShaligraGroup #Kinaro #3BHK #Flats #RiverViewFlats #Surat #Conversations #Relationships #SampleFlatReady

Let's Connect

sm2p0