પ્રિય મિત્રો, ના આ કપરા સમયમાં તમે તમારા ફેમિલી સાથે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા દિશાનિર્દેશોનું પાલન કરી રહ્યા હશો તે વાત ને અમે આવકારીએ છીએ. દરેક કઠિન પરિસ્થિતિ આપણને કંઈક નવું શીખવી જાય છે આથી જ આ કપરા સમયમાં આપ સૌ પાસેથી અમે તમારા અનુભવ જાણવા માગીએ છીએ જેથી ભવિષ્યમાં અમે એવા ઘર બનાવીએ જેમાં તમારા સ્વાસ્થ્ય અને ખુશાલી અગ્રક્રમે હોય તો નીચે આપવામાં આવેલી લિંક દ્વારા તમે તમારું ફીડબેક આપીને આપ અમને એક નવા ભવિષ્યનું નિર્માણ કરવામાં અમને મદદ કરો એવી અપેક્ષા સાથે આભાર. શાલિગ્રામ ગ્રુપ https://bit.ly/ShaligramCustomerSurvey

Shaligram group | Construction and Real Estate company | real estate developer | real estate | commercial projects | developing and building | Project | real estate Projects | Residential Projects | modern living style homes | Flats | housing project | double bed room | 2 BHK Building View |3 BHK Floor Plan | layout plan | floor plan | Parking Allotment | location plan | sample flat | Surat | Gujarat | India

Shaligram Promising Excellence, Shaligram group | Construction and Real Estate company | real estate developer | real estate | commercial projects | developing and building | Project | real estate Projects | Residential Projects | modern living style homes | Flats | housing project | double bed room | 2 BHK Building View |3 BHK Floor Plan | layout plan | floor plan | Parking Allotment | location plan | sample flat | Surat | Gujarat | India

પ્રિય મિત્રો, ના આ કપરા સમયમાં તમે તમારા ફેમિલી સાથે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા દિશાનિર્દેશોનું પાલન કરી રહ્યા હશો તે વાત ને અમે આવકારીએ છીએ. દરેક કઠિન પરિસ્થિતિ આપણને કંઈક નવું શીખવી જાય છે આથી જ આ કપરા સમયમાં આપ સૌ પાસેથી અમે તમારા અનુભવ જાણવા માગીએ છીએ જેથી ભવિષ્યમાં અમે એવા ઘર બનાવીએ જેમાં તમારા સ્વાસ્થ્ય અને ખુશાલી અગ્રક્રમે હોય તો નીચે આપવામાં આવેલી લિંક દ્વારા તમે તમારું ફીડબેક આપીને આપ અમને એક નવા ભવિષ્યનું નિર્માણ કરવામાં અમને મદદ કરો એવી અપેક્ષા સાથે આભાર.

શાલિગ્રામ ગ્રુપ

https://bit.ly/ShaligramCustomerSurvey

પ્રિય મિત્રો, ના આ કપરા સમયમાં તમે તમારા ફેમિલી સાથે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા દિશાનિર્દેશોનું પાલન કરી રહ્યા હશો તે વાત ને અમે આવકારીએ છીએ. દરેક કઠિન પરિસ્થિતિ આપણને કંઈક નવું શીખવી જાય છે આથી જ આ કપરા સમયમાં આપ સૌ પાસેથી અમે તમારા અનુભવ જાણવા માગીએ છીએ જેથી ભવિષ્યમાં અમે એવા ઘર બનાવીએ જેમાં તમારા સ્વાસ્થ્ય અને ખુશાલી અગ્રક્રમે હોય તો નીચે આપવામાં આવેલી લિંક દ્વારા તમે તમારું ફીડબેક આપીને આપ અમને એક નવા ભવિષ્યનું નિર્માણ કરવામાં અમને મદદ કરો એવી અપેક્ષા સાથે આભાર. શાલિગ્રામ ગ્રુપ https://bit.ly/ShaligramCustomerSurvey

Let's Connect

sm2p0