સેફ્રોન (શાલીગ્રામ ગ્રુપ) નવરાત્રી મહોત્સવ ના બીજા દિવસ ના વિજેતા Vikram Bagadia ને હાર્દિક અભિનંદન

ShaligramGroup, Safron, Navratri, Congratulations

Shaligram Promising Excellence,  ShaligramGroup, Safron, Navratri, Congratulations

સેફ્રોન (શાલીગ્રામ ગ્રુપ) નવરાત્રી મહોત્સવ ના બીજા દિવસ ના વિજેતા Vikram Bagadia ને હાર્દિક અભિનંદન

#ShaligramGroup #Safron #Navratri #Congratulations

સેફ્રોન (શાલીગ્રામ ગ્રુપ) નવરાત્રી મહોત્સવ ના બીજા દિવસ ના વિજેતા Vikram Bagadia ને હાર્દિક અભિનંદન #ShaligramGroup #Safron #Navratri #Congratulations

Let's Connect

sm2p0